Något specifikt om Öckeröarna Rotaryklubb

 

I vår klubb, som f.n. har 42 medlemmar av båda könen, finns olika yrkeskategorier representerade som egenföretagare, småföretagare, byggprojektledare, managementkonsult, operasångare, kirurg, försäkringsförmedlare, IT-entreprenör, reporter, arbetsterapeut, industridesigner, etc. Vi har en åldersspridning från 35 till 85 år och medelåldern är strax över 60 år.

 

Känner du att du skulle vilja bli del i vår ideella Rotaryklubb, som inte har några hemligheter eller riter, så kom till något av våra fredagsmöten på Nya Kroken på Hönö Klåva.

 

I Rotary har varje klubb ett standar som man utväxlar när man besöker en klubb utomlands. Vi har valt att ha en hummer i vårt standar eftersom hummerfisket är som älgjakten i stora delar av Sverige, d.v.s. en stor begivenhet.

 

Club standar

 

 

Eftersom många arbetar i Göteborgsregionen har vi frukostmöten fredagar kl 07:00 till 08:00 (se program för de närmaste veckorna till höger).

 

Genom vår yrkesmässiga bredd och till följd av att vi är en oberoende ideell förening utan vinstkrav försöker vi att vara pådrivande av en positiv utveckling i Öckerö kommun.

 

Lokalt arbetar vi med olika projekt. Vi har bl.a. tagit intitiativ till att hjärtstartare har installerats kommunen. Ett lokalt projekt som vi arbetar med är att se till att vi får elljus i motonsspåret i Engelsmännens hage på Hönö

 

En gång om året delar vi också ut ett stipendium om 5000 kr till Årets eldsjäl i Öckerö kommun, d.v.s. till någon som gjort en stor ideell insats i Öckerö kommun. 

 

För att kunna ge bidrag till barn vars föräldrar har svårt att betala kostnader för utflykter, etc. har vi en kassa som Öckerös skolkurator disponerar och som vi en gång per år kräver redovisning av utan att ha insyn i vilka barn som har erhållit bidrag.

 

I november 2012 gav vi 365 barn- och ungdomsböcker till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. 

 

Byggt på våra positiva erfarenheter av att starta vår egen klubb var vi sponsorklubb för Göteborg-Lindholmen Rotaryklubb.  

 

Var finns Öckeröarna och klubblokalen?

Öckerö kommun (www.ockero.se) består av tio bebodda öar och ett antal obebodda öar i Göteborgs norra skärgård. Med bil eller buss (290) från Göteborg via Torslanda - Lilla Varholmen - kommer man till de största Öckerööarna med Vägverkets stora färjor, som går med 10 minuters mellanrum när trafiken är frekvent samt en gång i timmen under nätterna (http://farjerederiet.se/). 

 

Sjöresan över Hönösundet tar ca 12 minuter och sedan tar det ca 10 minuter med bil. Buss 291  till Hönö Klåva går från Nils Erikssonsterminale . Från hållplatsen tar det ca 5 minuter att gå till möteslokalen, som ligger nere i Klova hamn på Hönö. Adressen är Klåva Hamnväg 15, 475 42 Hönö. Parkeringen till höger på andra bilden är gratis. Möteslokalen finns på andra våningen med trappan upp, så som de röda pilarna i den första bilden visar.Såleds trappan upp på utsidan av huset.

 

Uppgången till möteslokalenKrokens restaurang (1)

 

Frukostpriset är 100 kr.

Några kännetecken på vår rotaryklubb

Den som besöker vår klubb, som har 35 medlemmar, kommer att märka att vi har en bra åldersmässig blandning, att ca 25 % av medlemmarna är kvinnor, att det hör till den absoluta ovanligheten att någon har kostym och att vi alla är yrkesverksamma inom olika branscher och sysselsättningar. Vi är informella, vilket märks t.ex. genom att vår president inte har någon halskedja på våra möten och att vi vanligen hälsar våra besökare välkomna utan applåder.

 

Vi är inte något hemligt sällskap – lika lite som någon annan rotaryklubb i världen. Efter ansökan kan alla som bor eller arbetar i Öckerö kommun och som har deltagit i tre frukostmöten, som har insänt ansökan med bifogad personbeskrivning, som styrelsen har godkänt som medlem ansökan och som ingen annan i klubben har motsatt sig inval av, bli invald som medlem. Detta förfarande har vi för att vi så långt möjligt är vill försäkra oss om att den som blir invald motsvarar de höga etiska/moraliska krav som Rotary har på sina medlemmar.

 

Vi vill göra nytta utan baktankar såväl lokalt som internationellt. T.ex. engagerar vi oss direkt och indirekt för att alla skall ges möjlighet att kunna läsa och ha tillgång till rent vatten. I Rotarys internationella nätverk kan vi bidra till detta på ett effektivt sätt. Nätverket kan samtidigt användas till att vi individuellt kan få bättre resurser att kunna bidra till Rotarys humanistiska grundsyn.

 

Som framgår av startsidan är Rotary är  en humanitär organisation där medlemsavgifterna i vår klubb huvudsakligen går till internationella insatser (ca. 70 %) som poliobekämpning, rent vatten i utvecklingsländer, läskunnighet för flickor, ca 25 % går till ungdomsutbyten och lokala insatser och ca 5 % går till administration. Därför har vi ingen kassa för att betala föredragshållarna, men i många fall brukar föredragshållarna få kontakter som kan ge utdelning på annat sätt.

 

Årsavgiften som medlem är 1.300 kr

 

Nuvarande president

Under Rotaryåret juli 2019 till juli 2020 är Stig Ottosson vald president för klubben. Hans Rotaryklassificering är Innovation Management.Han startade klubben och har därför beteckningen charterpresident.

Stig Ottosson

 

 

Presidenthistoria

2008/2009 Stig Ottosson (charterpresident)

2009/2010: Arne Lernhag

2010/2011: Bengt Magnusson

2011/2012: Lisa Fürst

2012/2013: Sören Renulf

2013/2014: Stanley Olsson

2014/2015: Andreas Rydbo

2015/2016: Anne Modin

2016/2017: Cassandra Köbbel

2017/2018: Åsa Olsson

2018/2019: Gert Holmberg

 

Hedersmedlem

Efter sin  avslyttning från Öckerö kommun, upptogs Arne Lernhag 2019-06-14 som hedersmedlem i klubben. 

 

Arne Lernhag

 

Inställa fredagsmöten p.g.a. Coronapandemin

Våra fredagsmöten är tills vidare inställda p.g.a. Coronapandemin

 
RSS
 Inloggning - Intranätet


Användarnamn:


Lösenord: