Några kännetecken på vår rotaryklubb

 

Det finns en del gamla uppfattningar om Rotary. Några exempel är att Rotary är ett hemligt sällskap för äldre män i kostym som möts varje vecka  för att äta lunch tillsammans på ortens stadshotell eller en lunchrestaurang, att den typiske rotarianen är en gift man som arbetar till exempel som läkare, verkställande direktör, advokat eller civilingenjör och att  tystnaden kring Rotary i den offentliga debatten beror på att medlemmarna är normbärare.

 

Den som besöker vår klubb kommer att märka att vi har en bra åldersmässig blandning, att ca 25 % av medlemmarna är kvinnor, att det hör till den absoluta ovanligheten att någon har kostym och att vi alla är yrkesverksamma inom olika branscher och sysselsättningar. Vi är informella, vilket märks t.ex. genom att vår president inte har någon halskedja på våra möten och att vi vanligen hälsar våra besökare välkomna utan applåder.

 

Vi är inte något hemligt sällskap – lika lite som någon annan rotaryklubb i världen. Efter ansökan kan alla som bor eller arbetar i Öckerö kommun och som har deltagit i tre frukostmöten, som har insänt ansökan med bifogad personbeskrivning, som styrelsen har godkänt som medlem ansökan och som ingen annan i klubben har motsatt sig inval av, bli invald som medlem. Detta förfarande har vi för att vi så långt möjligt är vill försäkra oss om att den som blir invald motsvarar de höga etiska/moraliska krav som Rotary har på sina medlemmar.

 

Vi vill göra nytta utan baktankar såväl lokalt som internationellt. T.ex. engagerar vi oss direkt och indirekt för att alla skall ges möjlighet att kunna läsa och ha tillgång till rent vatten. I Rotarys internationella nätverk kan vi bidra till detta på ett effektivt sätt. Nätverket kan samtidigt användas till att vi individuellt kan få bättre resurser att kunna bidra till Rotarys humanistiska grundsyn.

 

Som framgår av startsidan är Rotary är  en humanitär organisation där medlemsavgifterna i vår klubb huvudsakligen går till internationella insatser (ca. 70 %) som poliobekämpning, rent vatten i utvecklingsländer, läskunnighet för flickor, ca 25 % går till ungdomsutbyten och lokala insatser och ca 5 % går till administration. Därför har vi ingen kassa för att betala föredragshållarna, men i många fall brukar föredragshållarna få kontakter som kan ge utdelning på annat sätt.

 

Presidenthistoria:

2008/2009: Stig Ottosson (charterpresident)

2009/2010: Arne Lernhag

2010/2011: Bengt Magnusson

2011/2012: Lisa Fürst

2012/2013: Sören Renulf

2013/2014: Stanley Olsson

2014/2015: Andreas Rydbo

2015/2016: Anne Modin

2016/2017: Cassandra Köbbel

2017/2018: Åsa Olsson

 

14/6 Årsavslutning och presidentskifte, kl 16-

» Läs mer
 

7/6 Fredrik Spak, ”Skatter – räntor - riskhantering”

» Läs mer
 

31/5 Frida Edman fr Bokmässan, ”Kultur och ledarskap”

» Läs mer
 

24/5 Anders Larsson, ”Upplevelsen av att vara Rotaryguvernör”

24/5 Anders Larsson, ”Upplevelsen av att vara Rotaryguvernör”

 
RSS
 Inloggning - Intranätet


Användarnamn:


Lösenord: