I Sverige finns det ca 24.000 rotarianer som var och en tillhör en av 594 rotaryklubbar. Varje rotaryklubb är en autonom enhet som i allmänhet är inregistrerad som ideell förening och som lyder under svenska lagar och regler. Samtidigt har varje klubb godkänt Rotarys grundlag som gäller över hela jorden. Finns konflikter mellan Sveriges lagar och regler och Rotarys grundlag gäller svensk lag.

 

För samarbete och spridning av information mellan klubbar finns 12 distrikt indelade till vilka klubbarna tillhör. Kartan nedan visar de distrikt som finns i Sverige med sina distriktsnummer. Hemsidan för alla distrikten i Sverige finns på www.rotary.se.

 

 

Sverigekarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inställa fredagsmöten p.g.a. Coronapandemin

Våra fredagsmöten är tills vidare inställda p.g.a. Coronapandemin

 
RSS
 Inloggning - Intranätet


Användarnamn:


Lösenord: