Kort om Rotary

  • Rotary hade en viktig roll kring FN:s grundande och deltar i det fortsatta arbetet.
  • ’End Polio Now’ är Rotary Foundation största program i vilket över 2,5 miljarder barn i 122 länder har vaccinerats under Rotarys ledning.
  • Rotary Foundation har sedan starten bidragit med mer än 4 miljarder USD till andra hållbara projekt runt om i världen, med minimala och lägre omkostnader än ett flertal andra välgörenhetsorganisationer. Exempel är Rent vatten och Läskunnighet för flickor
  • Rotary Doctors, vår egen Läkarbank med sina jeeplinjer, behandlar årligen 35 000 patienter i Afrika.
  • Rotary har sex Peace Center i världen varav ett vid Uppsala Universitet, till vilket vi årligen delar ut upp till 50 stipendier för deltagande i ett tvåårigt mastersprogram i freds- och konflikthantering.

Starten av Rotary

Den första Rotaryklubben startades 23 februari 1905 i Chicago av advokaten Paul P. Harris. Vid det konstituerande mötet fanns de tre vännerna Silvester Schiele (kolhandlare), Gustave E. Loehr (gruvingenjör), och Hiram E. Shorey (skräddare). De valde namnet Rotary eftersom de skulle rotera veckomötena mellan varje medlems kontor. Syftet var att män med olika yrken skulle träffas regelbundet i god kamratskap.

 

Bilden till visar Rotarys grundare Paul Percy Harris

 

Rotarys valspråk

Rotarys officiella valspråk ”Osjälviskt tjänande” (”Service Above Self ”) härrör från organisationens start 1905.  Sedan 2010 är undertexten: ”Den som är bäst på att tjäna andra är den som vinner mest” (One Profits Most Who Serves Best ). "He" i den något historiska bilden nedan har således bytts mot "One" för att markera att Rotary sedan 1987 inte gör någon skillanad på kön vad gäller medlemmar.

 

 

 

 

Rotarys symbol

En rotarian bär Rotarys emblem – "rotaryhjulet" – som ett igenkänningsmärke: ett litet kugghjul i guld och blått med sex ekrar. Märkets utformning fastställdes 1924 och motiverades med att "Rotary är en jättelik maskin och den enskilda klubben ett hjul som alltid är i rörelse till andras bästa." Rotarys logotyp är varumärkesskyddad över hela världen.

 

Rotaryemblemet

 

Rotarys medlemmar

Rotary är en organisation bestående av affärs-, yrkes- och samhällsledare, som genomför humanitära serviceinsatser, uppmuntrar till hög etisk standard inom alla yrken och arbetar för att bygga upp goodwill och fred i världen. För att inte denna Rotarys etiska standard bara skall vara ett tomt uttryck uppmanas varje Rotarian att i varje tveksamt fall ställa fyra frågor (4-frågeprovet) som innebär att själv svara på dessa frågor:

 

Fyrfrågeprovet

 

 

Rotary International - RI

Rotary International (RI) är sammanslutningen för alla rotaryklubbar i världen. Medlemmarna i RI är rotaryklubbar, som är verksamma enligt föreskrifterna i RI:s grundlag och stadgar.

 

Rotary Foundation - RF

Rotary Internationals Rotary Foundation grundades år 1917 som en gåvofond inom RI. Vid RI:s Convention 1928 fick fonden namnet Rotary Foundation.

 

Rotary Foundation, som av juridiska skäl är en egen parallell verksamhet till RI, har till uppgift att möjliggöra för rotarianerna att främja internationellt samförstånd, goodwill och fred genom att förbättra hälsa, stödja utbildning och lindra fattigdom.

 

Rotary idag

Rotary International består idag av över 32000 klubbar med över 1,2 miljoner medlemmar i 168 länder.

Sedan 1987 är kvinnor välkomna som medlemmar i Rotary. Idag är ca 12 % av medlemmarna i Rotary kvinnor.

I Sverige finns 10 distrikt med ca 560 klubbar som har ca 30000 medlemmar (ca 20 % kvinnor)

 

Krav på en Rotaryklubb

Varje rotaryklubb, som har tilldelats bevis på medlemskap i RI och tagit emot medlemsbeviset, har därmed antagit, ratificerat och samtyckt till att i alla stycken, icke stridande mot allmän lag, vara bunden av denna grundlag och RI:s stadgar samt tillkommande ändringar och tillägg i dessa och att samvetsgrant iaktta däri givna föreskrifter.

 

Krav för medlemskap

För att vara medlem i Öckeröarna Rotaryklubb krävs att man:

  1. Betalar årsavgiften (f.n. 1300 kr fördelade på 100 kr i medlemsavgift och 1200 kr i prenumerationsavgift för veckoföredragen)
  2. Prioriterar att vara närvarande vid minst 60% av klubbens ordinarie veckomöten eller besöker andra rotaryklubbar under första hälften av rotaryåret (juli-december) och andra hälften av rotaryåret (januari-juni). 

 

 

Inställa fredagsmöten p.g.a. Coronapandemin

Våra fredagsmöten är tills vidare inställda p.g.a. Coronapandemin

 
RSS
 Inloggning - Intranätet


Användarnamn:


Lösenord: