Att ha vänner runt hela jorden...

 

Att ha okända Rotaryvänner runt hela jorden är en tillgång som är helt ovärderlig. Före det att jag t.ex. i maj 2019 kom till Kiev i Ukraina för en veckas vistele där så hade jag som förberedelse för resan tagit kontakt med de tre Rotaryklubbar som finns där. Mina då okända Rotaryvänner tog väl hand om mig. och jag kände mig aldrig ensam i denna 2,8-miljonersstad. Samma skedde när jag ett år tidigare var en vecka  i S:t Petersburg i Ryssland eller när jag under sex år veckopendlade till Gjøvik i Norge och där fick ca 100 Rotaryvänner i de två Rotaryklubbar som finns där eller när jag under tre år veckopendlade till  Magdeburg i Tyskland och där fick ungefär lika många Rotaryvänner i de två Rotaryklubbar som fanns där. Inte hade jag fått pröva på att fiska skrej på Lofoten om jag inte hade haft alla mina Rotaryvänner i Norge....

 

Lofoten

 

I dagens hektiska samhälle där vi skall vara effektiva kan det tyckas att man inte har tid att vara med i en internationell humanitär organisation som Rotary, men jag kan lova - byggd på egen erfarenhet - att det är den bästa investering i tid och engagemang som jag har gjort. Tänk att aldrig behöva att vara ensam vartän du än kommer i världen och att varje vecka, varhelst som du är,  kunna besöka en Rotaryklubb och där bli väl omhändertagen av vänner du inte visste att du har. Tänk att dessutom kunna få lyssna på engagerande föredrag i den egna klubben och i de klubbar som du besöker - Rotary har världens största föredragsverksamhet. Rotary är helt enkelt helt unikt både på ett personligt plan och i ett större sammanhang  - Rotary var t.ex. en av grundarna av Nationernas förbund som sedan blev FN. Tillsammans arbetar vi i Rotary både lokalt och internationellt bl.a. för att ge alla rent vatten och att öka läskunnigheten för flickor i länder och regioner där flickor i allmänhet inte ges sådan kunskap.

 

I vår klubb, som f.n. har 35 medlemmar av båda könen, finns olika yrkeskategorier representerade som egenföretagare, småföretagare, byggprojektledare, managementkonsult, operasångare, kirurg, försäkringsförmedlare, IT-entreprenör, reporter, arbetsterapeut, industridesigner, etc.

 

Känner du att du skulle vilja bli del i vår ideella Rotaryklubb, som inte har några hemligheter eller riter, så kom till något av våra fredagsmöten på Nya Kroken på Hönö Klåva.

 

Kort om mig: Jag föddes och bodde till gymnasietiden i Åmål. På min fritid ägnade jag mig åt tennisspelande och friluftsliv och var fjälledare inom Friluftsfrämjandet. Efter militärtjänsten blev jag reservofficer. Sedan blev det Chalmers (F), Handels och tekniska doktorsexamen i fysik. Därefter industrijobb bl.a. som chef för SKF Nya Produkter och egen verksamhet. Nästa steg var att återgå till det akademiska livet och jag har varit professor i produktutveckling i Halmstad och i Tyskland. Jag har också varit adjungerad professor i innovation i Linköping och professor i innovation vid Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU). I höst och under våren kommer jag att en vecka per månad leda ett spännande och utmanande IT-projekt vid Taras Shevchenko National University i Kiev, Ukraina. Jag har tre barn och sju barnbarn i åldrarna 1-8 år. Tillsammans med min sambo Evastina så bor jag på Fotö.

 

Bästa hälsningar

Stig Ottosson

President 2019-2020

 


 

 

 

1/11 Arne Lernhag, ”Göteborgsoperan i ett vidare perspektiv”

1/11 Arne Lernhag, ”Göteborgsoperan i ett vidare perspektiv”

 

25/10 Jan Gustavsson, ”Självförsörjande bostadsområde på Hönö”

25/10 Jan Gustavsson, ”Självförsörjande bostadsområde på Hönö”

 

18/10 Ulf Paul Andersson, ”Lettland 100 år"

Ulf Paul Andersson kommer att berätta om Lettland som i år firar sin 100-årsexistens som land

 
RSS
 Inloggning - Intranätet


Användarnamn:


Lösenord: