Vad är Rotary och varför vara Rotarian?

 

Rotary International är världens största kvalificerade yrkesnätverk med ca 1,2 miljoner medlemmar varav ca 27.000 i Sverige. Medlemmarna finns i ca 550 lokala Rotaryklubbar.

 

Medlemmarna är kvinnor och män som kan styra över sin tid, som vill öka sin kontaktyta, som har ett socialt engagemang, som vill bidra till ett bättre samhälle och bättre värld, som vill få en ökad medvetenhet och som vill ha trevligt i vänners närvaro.

 

Den ökade medvetenheten uppnås genom att Rotary har Sveriges - och världens - största föredragsverksamhet, som består av ett 25-minutersföredrag av kvalificerade föredragshållare varje vecka i varje klubb. Som medlem i en Rotaryklubb kan man bevista alla Rotaryklubbar i hela världen och skapa lokala kontakter och ta del av föredragen.

 

De krav som ställs på en rotarian är att man skall vara ärlig, att man betalar medlemsavgiften 100 kr och att man själv eller organisationen man arbetar i betalar en penumerationsavgift på föredragen om 1200 kr/år.Om medlemskapet skall vara meningsfull krävs att man prioreterar att vara med på veckomötena. Annars lär man inte känna varandra och skapa den positiva sociala gemenskap som är ett viktigt syfte med Rotary. Sedan starten av Rotary 1905 är en viktig grundsten att uppmuntra till hög etisk standard inom alla yrken (se www.rotary.org).

 

Varje rotaryklubb är en ideell förening som inte arbetar för ekonomisk vinning. Ingen begränsning finns för inträde vad gäller kön, ras, relegion, politisk uppfattning, etc. Inga hemligheter eller speciella ceremonier finns annat än att presidenten i äldre klubbar brukar ha en rotarykedja kring halsen vid sina klubbmöten. 

 

Rotary bidrar till en bättre värld!

”Water and sanitation” är ett av Rotarys sex fokusområden. Ett par skäl till detta är att:

 

  • Fler barn under fem år dör av diarréer än från AIDS, malaria och mässling. Orsak orent eller förgiftat vatten!
  • Barn med diarréer kan inte tillgodogöra sig mat till dess att de har tillgång till rent vatten
  • Kostnaden för rent vatten är betydligt lägre än för mat varför utvecklingen av goda sanitära förhållanden och vattenrening är kostnadseffektivt
  • Tillgången till rent vatten och bra sanitära förhållanden innebär automatiskt högre närvaro i skolorna varmed bl.a. läskunnigheten ökar
  • Varje investerad krona i vatten- och sanitetsutveckling ger tillbaka 9 kr i ökad ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer.

 

Vi, liksom alla rotarianer, är via Rotary med och finansierar insaterna att utrota Polio, att öka läskunnigheten i världen, att bidra till att fler får tillgång till rent vatten, etc. Ca 50 % av våra medlemsavgifter i Öckeröarna Rotaryklubb går till denna typen av verksamheter. Att notera är att ingen – inte ens vår världspresident – får någon lön. Därför har Rotary enbart ca 6 % förvaltningskostnader, vilket är en bråkdel av vad andra hjälporganisationer i allmänhet har.

 

Vad är speciellt med Öckeröarna Rotaryklubb

Genom vår yrkesmässiga bredd och till följd av att vi är en oberoende ideell förening utan vinstkrav är vi pådrivande av en positiv utveckling i Öckerö kommun på olika sätt.

 

Lokalt arbetar vi med olika projekt. Under våren har vi t.ex. tagit intitiativ till att en s.k. hjärtstartare har installerats Hönö. I det fallet har sponsring skett av företag nära platsen (Hönögolfen) där hjärtstartaren finns uppsatt. Klicka här ROTARY_Hjartstartare_high_ny2.pdf

 

En gång om året delar vi också ut ett stipendium om 5000 kr till Årets eldsjäl i Öckerö kommun, d.v.s. till någon som gjort en stor ideell insats i Öckerö kommun. Till 2014 års eldsjäl utsågs Lena Gillholm, som  under många år arbetat med att främja öbornas fysiska hälsa genom otaliga timmars rörelseträning/gymnastik för både barn och vuxna.

 

För att kunna ge bidrag till barn vars föräldrar har svårt att betala kostnader för utflykter, etc. har vi har öppnat en kassa som Öckerös skolkurator disponerar och som vi en gång per år kräver redovisning av utan att ha insyn i vilka barn som har erhållit bidrag.

 

I november 2012 gav vi 365 barn- och ungdomsböcker till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Bilden visar överlämnandet av böckerna.

 

Klubbens möten är fredagar kl 7-8 i Öckerö Hamncafé vid Öckerö båthamn.

 

Boköverlämnande 

 

Byggt på våra positiva erfarenheter av att starta vår egen klubb var vi sponsorklubb för Göteborg-Lindholmen Rotaryklubb.  

 

Var finns Öckeröarna?

Öckerö kommun (www.ockero.se) består av tio bebodda öar och ett antal obebodda öar i Göteborgs norra skärgård. Med bil eller buss (290) från Göteborg via Torslanda - Lilla Varholmen - kommer man till de största Öckerööarna med Vägverkets stora färjor, som går med 10 minuters mellanrum när trafiken är frekvent samt en gång i timmen under nätterna (http://farjerederiet.se/). 

 

Sjöresan över Hönösundet tar ca 13 minuter. Resan från centrala Göteborg till Lilla Varholmen tar 25 - 40 minuter beroende på trafikintensitet. Till vår möteslokal tar det sedan 5-10 minuter med bil. Frukostpriset är 80 kr.

 

8/6; Ungdom och fritid, Eivor Johansson

 

1/6; Framtida utmaningar inom förskola och skola i Öckerö kommun, Eva Svensson

 

25/5; Utan lön stannar Sverige; Katarina Eckerström

 

18/5; Grundläggande för lyckad sommarblomning, Janne Eriksson, Strandblomman

 
RSS
 
 
 Inloggning - Intranätet


Användarnamn:


Lösenord: