Varför skall du bli Rotarian - om du inte redan är det?

 

I Rotary får du bl.a. svar på frågor som du inte har ställt och bidrar till att skapa en bättre värld! Svar på frågor som du inte har ställt? Ja, via inspirerande kortföredrag av externa föredragshållare en gång i veckan i klubben, genom att träffa och samtala med rotarymedlemmar från olika yrken vid dessa möten, genom några mera djuplodande artiklar i tidningen Rotary Norden och på Rotarys distriktskonferenser. Med ett ord så får du värdefull ökad allmänkunskap i tillägg till de formella och reella specialistkunskaper som du använder dig av i din yrkesprofession.


Vad är Rotary ?

Rotary International är en humanitär organisation som samtidigt är världens största kvalificerade yrkesnätverk med ca 1,2 miljoner medlemmar i 168 länder varav ca 27.000 i Sverige. Medlemmarna finns i 35.000+ klubbar i världen varav ca 550 lokala Rotaryklubbar i Sverige Sedan starten av Rotary 1905 är en viktig grundsten för varje rotarian att bidra till att en hög etisk standard hålls inom den egna yrkeskåren och inom alla yrken (se www.rotary.org).

 

Varje rotaryklubb är en ideell förening som inte arbetar för ekonomisk vinning. Ingen begränsning finns för medlemskap i en klubb vad gäller kön, ras, relegion, politisk uppfattning, etc. Inga hemligheter eller speciella ceremonier finns annat än att presidenten i äldre klubbar brukar ha en rotarykedja kring halsen vid sina klubbmöten.

 

Medlemmar i en rotaryklubb är kvinnor och män som kan styra över sin tid, som vill öka sin kontaktyta, som har ett socialt engagemang, som vill bidra till ett bättre samhälle och bättre värld, som vill få en ökad medvetenhet utanför den dagliga sysselsättning och som vill ha trevligt i vänners närvaro. För att bli medlem krävs att man har ansökt om att bli medlem och att man sedan väljs in i klubben.

 

Den ökade personliga medvetenheten uppnås genom att Rotary har Sveriges - och världens - största föredragsverksamhet, som består av ett 25-minutersföredrag av kvalificerade föredragshållare varje vecka i varje klubb. Som medlem i en Rotaryklubb kan man bevista alla Rotaryklubbar i hela världen och skapa lokala kontakter och ta del av föredragen. I vår klubb strävar vi efter att ha ett varierande föredragsprogram så att vi belyser så stora delar som möjligt av vårt samhälle. Fliken Föredragshistorik ger en bild av bredden på föredrag som vi har haft de senaste åren.

 

De krav som ställs på en våra medlemmar i vår klubb är att man är ärlig, att man betalar medlemsavgiften 100 kr och att man själv eller organisationen man arbetar i betalar en penumerationsavgift på föredragen om 1200 kr/år. Om medlemskapet skall vara meningsfull krävs också att man prioreterar att vara med på veckomötena. Annars lär man inte känna varandra och kan därmed inte bidra till att skapa den positiva sociala gemenskap som är ett viktigt syfte med Rotary. 

 

Klubbens möten är fredagar kl 07-08 i Öckerö Hamncafé vid Öckerö båthamn. 

 

Rotary bidrar till en bättre värld!

”Water and sanitation” är ett av Rotarys sex fokusområden. Ett par skäl till detta är att:

 

  • Fler barn under fem år dör av diarréer än från AIDS, malaria och mässling. Orsak orent eller förgiftat vatten!
  • Barn med diarréer kan inte tillgodogöra sig mat till dess att de har tillgång till rent vatten
  • Kostnaden för rent vatten är betydligt lägre än för mat varför utvecklingen av goda sanitära förhållanden och vattenrening är kostnadseffektivt
  • Tillgången till rent vatten och bra sanitära förhållanden innebär automatiskt högre närvaro i skolorna varmed bl.a. läskunnigheten ökar
  • Varje investerad krona i vatten- och sanitetsutveckling ger tillbaka 9 kr i ökad ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer.

 

Vi, liksom alla rotarianer, är via Rotary med och finansierar insaterna att utrota Polio, att öka läskunnigheten i världen, att bidra till att fler får tillgång till rent vatten, etc. Ca 50 % av våra medlemsavgifter i Öckeröarna Rotaryklubb går till denna typen av verksamheter. Att notera är att ingen – inte ens vår världspresident – får någon lön. Därför har Rotary enbart ca 6 % förvaltningskostnader, vilket är en bråkdel av vad andra hjälporganisationer i allmänhet har.

 

Vad är speciellt med Öckeröarna Rotaryklubb

Genom vår yrkesmässiga bredd och till följd av att vi är en oberoende ideell förening utan vinstkrav försöker vi att vara pådrivande av en positiv utveckling i Öckerö kommun.

 

Lokalt arbetar vi med olika projekt. Vi har bl.a. tagit intitiativ till att hjärtstartare har installerats kommunen.

 

En gång om året delar vi också ut ett stipendium om 5000 kr till Årets eldsjäl i Öckerö kommun, d.v.s. till någon som gjort en stor ideell insats i Öckerö kommun. 

 

För att kunna ge bidrag till barn vars föräldrar har svårt att betala kostnader för utflykter, etc. har vi en kassa som Öckerös skolkurator disponerar och som vi en gång per år kräver redovisning av utan att ha insyn i vilka barn som har erhållit bidrag.

 

I november 2012 gav vi 365 barn- och ungdomsböcker till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Bilden visar överlämnandet av böckerna.

 

Boköverlämnande 

 

Byggt på våra positiva erfarenheter av att starta vår egen klubb var vi sponsorklubb för Göteborg-Lindholmen Rotaryklubb.  

 

Var finns Öckeröarna?

Öckerö kommun (www.ockero.se) består av tio bebodda öar och ett antal obebodda öar i Göteborgs norra skärgård. Med bil eller buss (290) från Göteborg via Torslanda - Lilla Varholmen - kommer man till de största Öckerööarna med Vägverkets stora färjor, som går med 10 minuters mellanrum när trafiken är frekvent samt en gång i timmen under nätterna (http://farjerederiet.se/). 

 

Sjöresan över Hönösundet tar ca 13 minuter. Resan från centrala Göteborg till Lilla Varholmen tar 25 - 40 minuter beroende på trafikintensitet. Till vår möteslokal tar det sedan 5-10 minuter med bil. Frukostpriset är 80 kr.

 

14/6 Årsavslutning och presidentskifte, kl 16-

» Läs mer
 

7/6 Fredrik Spak, ”Skatter – räntor - riskhantering”

» Läs mer
 

31/5 Frida Edman fr Bokmässan, ”Kultur och ledarskap”

» Läs mer
 

24/5 Anders Larsson, ”Upplevelsen av att vara Rotaryguvernör”

24/5 Anders Larsson, ”Upplevelsen av att vara Rotaryguvernör”

 
RSS
 
 
 Inloggning - Intranätet


Användarnamn:


Lösenord: